• office@proconsulting.rs

search
orane
Opširnije...

Trening je razvojni metod izbora u slučajevima kada treba usvojiti novu veštinu, kompetencu ili proceduru rada i primenjivati je u svakodnevnom poslu. U tim situacijama neophodno je zaposlene obučiti na strukturisan i standardizovan način, što trening obezbeđuje.

...
orane
Opširnije...

Mnogo je sličnosti između coaching-a i mentoring-a pre svega u odnosu između osobe koja se razvija i osobe koja joj u tom razvoju pomaže.

...
orane
Opširnije...

Stvarni dometi coaching-a direktno zavise od sledećih faktora i to upravo po ovom redosledu značaja:

...
orane

Skoro sam se setila jedne karikature koju sam videla pre 11 godina radeći na svom prvom velikom konsultantskom projektu. Na karikaturi su bili nacrtani ljudi koji dolazeći na posao i ulazeći u zgradu u kojoj rade kače kapute na ofingere a pored njih kače svoja srca i ulaze u kancela...

O NAMA

ProConsulting je osnovan 2004. godine sa ciljem da kroz unapređenje organizacije, razvoj lidera i njihovih timova i HR konsalting pomogne svojim klijentima da rastu. Osnovna strategija rada ProConsulting-a je pružanje visoko kvalitetne usluge u oblastima za koje su se naši konsultanti specijalizovali i sa tim u vezi fokus u radu na razvojnim projektima u kompanijama svojih klijenata.

KONTAKT