• office@proconsulting.rs

search

HR Konsalting

Kao grupa konsultanata koji su potekli iz korporativnog okruženja i koji između ostalog imaju iskustva na pozicijama direktora sektora ljudksih resursa iz velikih multinacionalnih sistema u mogućnosti smo da svojim klijentima ponudimo usluge i podršku u fazi formiranja sektora ljudskih resursa kao i u svim ostalim fazama razvoja ove oblasti unutar kompanije.

O NAMA

ProConsulting je osnovan 2004. godine sa ciljem da kroz unapređenje organizacije, razvoj lidera i njihovih timova i HR konsalting pomogne svojim klijentima da rastu. Osnovna strategija rada ProConsulting-a je pružanje visoko kvalitetne usluge u oblastima za koje su se naši konsultanti specijalizovali i sa tim u vezi fokus u radu na razvojnim projektima u kompanijama svojih klijenata.

KONTAKT