• office@proconsulting.rs

search

Organizacioni Razvoj

ORGANIZACIONI RAZVOJ nikada nije tema sama za sebe i razvoj organizacija nikad nije linearan. Takođe, proces organizacionog razvoja je stalan i ne završava se jednim projektom.

Odakle krenuti? Ne postoji pravilo i važno je razumeti situaciju u kojoj se kompanija nalazi, destinaciju ka kojoj ide i ciljeve koje želi da postigne na tom putu da bi se dao kvalitetan konsultantski predlog odakle početi i kako voditi taj proces. Nije mali broj situacija u kojima smo radili sa klijentima a da smo na početku imali samo jedan element – trenutnu situaciju, i da su prvi koraci u radu sa klijentom upravo bili identifikacija destinacije i definisanje ciljeva.

Organizacioni razvoj u sebi sadrži elemente razvoja sistema i elemente razvoja zaposlenih. Jedan na drugi utiču i ta činjenica utiče na to da se proces organizacionog razvoja odvija u iteracijama. Jednom definisana organizaciona struktura ili procesi će se najverovatnije revidirati već posle prvog zaokruženog poslovnog ciklusa jer će menadžment kompanije opremljen novim znanjima i veštinama ali i iskustvom iz jednog zaokruženog ciklusa imati nove ideje kako da unapredi svoju organizaciju. Takođe, na početku definisani razvojni ciljevi zaposlenih biće posmatrani iz nove perspektive realnog iskustva i revidirani tako da još bolje odgovore potrebama biznisa.

Naš osnovni konsultantski posao u ovoj oblasti jeste da proces organizacionog razvoja zajedno sa klijentom stručno započnemo, vodimo i zaokružimo u jednom ciklusu, a da klijenta razvijemo i obučimo da u narednim ciklusima taj isti posao može sam da obavlja uz povremene konsultacije sa nama. Uspeh rada na ovakvim projektima između ostalog merimo i stepenom samostalnosti klijenta da nakon obavljenog projekta dalje vodi razvoj svoje organizacije u pravcu u kome to, sa jedne strane, biznis i tržište zahtevaju i, sa druge strane, u pravcu u kome on sam to želi.

O NAMA

ProConsulting je osnovan 2004. godine sa ciljem da kroz unapređenje organizacije, razvoj lidera i njihovih timova i HR konsalting pomogne svojim klijentima da rastu. Osnovna strategija rada ProConsulting-a je pružanje visoko kvalitetne usluge u oblastima za koje su se naši konsultanti specijalizovali i sa tim u vezi fokus u radu na razvojnim projektima u kompanijama svojih klijenata.

KONTAKT