• office@proconsulting.rs

search

Razvoj Timova

Veoma je mali broj onih postignuća koja su rezultat rada samo jedne osobe. Ponekad se može i činiti da smo nešto postigli sami, ali tada sigurno zaboravljamo da smo u procesu od nekoga dobili neki važan komentar, da je informacija koju nam je neko preneo uticala na odluku, da je neko uradio „samo jedan delić“ nečega…Ukoliko se krećemo među ljudima i radimo sa ljudima svako naše postignuće je rezultat saradnje sa drugima. Razliku pravi to da li smo toga svesni i da li u saradnju ulazim svesno znajući da svako može da doprinese ukoliko je uključen na pravi način, za prave teme u pravom trenutku.

Razvoj timova je jedna od omiljenih tema našeg tima.

Uz pomoć metoda i alata koje koristimo u mogućnosti smo da:

• Utvrdimo na koji način Vaši timovi rade, šta su im jake a šta slabe strane

• Direktno i precizno povežemo rezultate koje timovi postižu sa načinima njihovog svakodnevnog timskog rada

• Razvijamo konstruktivna ponašanja unutar timova i ukazujemo na ona koja treba da se promene

• Gradimo poverenje, razumevanje i konstruktivnu komunikaciju između članova tima

• Ukazujemo na sinergijski rad timova i načine kako se do njega stiže

Ovakvim pristupom direktno utičemo na unapređenje rezultata, povećanje stepena zadovoljstva i uključenost („engagement“) svakog zaposlenog u rad prvo svog tima, a zatim i u rad čitave kompanije.

O NAMA

ProConsulting je osnovan 2004. godine sa ciljem da kroz unapređenje organizacije, razvoj lidera i njihovih timova i HR konsalting pomogne svojim klijentima da rastu. Osnovna strategija rada ProConsulting-a je pružanje visoko kvalitetne usluge u oblastima za koje su se naši konsultanti specijalizovali i sa tim u vezi fokus u radu na razvojnim projektima u kompanijama svojih klijenata.

KONTAKT